Finishing the season with Elmira (ECHL) he has 6 GP, 1G, 1A